Партньори

  • Фирма „ Дикси“ – гр. Габрово
  • Фирма „ Екотерм“ – гр. Хасково
  • Форма „START EKO” – гр.Шумен
  • Фирма „НЕС – нови енергийни системи“ – гр. Шумен
  • Фирма „WILO – България“ – гр. София
  • Фирма „СТЕМА РС“ – гр. Русе
  • Фирма „ИНТЕРМЕТАЛ“ – офис гр. Русе
  • Фирма „КАБЕЛ КОМЕРС“ – офис гр. Русе
  • Фирма „ ЕЛМА“ – офис гр. Русе